VOORDELEN LEIDERSCHAP IN EVENWICHT

» Inzichtelijk maken van de meest effectieve stijl van leiderschap

» Snel en effectief veranderingen en nieuwe strategieën implementeren in uw organisatie 

» Inzicht in de problematiek van de situatie

» Direct in contact met de juist professionals die je verder helpen

 

CONTACT GEGEVENS


Ineke Strijp
ineke@strijp.nl
info@leiderschapinevenwicht.nl
 

 

Strategische opgave en Leiderschapsstijl

Om effectief te kunnen reageren op veranderingen in de omstandigheden van een organisatie, is consistentie tussen de koers van het bedrijf, de ontwikkelstrategie en leiderschapsstijl van groot belang. De vier congruente vormen tussen de strategische opgave en leiderschapsstijl noemen we achtereenvolgens Ontwikkelen, Vormen, Structureren en Onderhouden, deze hangen samen met de fase waarin het bedrijf zicht bevindt.

Ontwikkelen: Relatiegerichte oriëntatie vanuit een extern perspectief. Hierbij past het volgende leiderschapscredo:
‘Ik richt mij op de dynamiek en op relaties, positief en enthousiast,
Ik heb weinig op met regels, routine en praktische details,
Ik houd ervan om met allerlei mensen contact te leggen, hen te inspireren en mee te krijgen, en ik hecht aan teamspirit, beweging en de energie om samen nieuwe ideeën neer te zetten. In het werk zorg ik voor motivatie, een positieve sfeer en verbinding tussen binnen- en buitenwereld; de essentie van leidinggeven is voor mij het inspireren van mensen tot een innoverende dynamiek, ik hou niet van pietluttigheid of bureaucratische structuren.’
 
Vormen: Resultaatgerichte oriëntatie met extern perspectief. Het bijpassende credo klinkt als volgt:

‘Ik richt mij op de resultaten en het rendement, gedreven en doelgericht, ik heb weinig oog voor tradities, gewoonten en gevoeligheden, ik hou ervan om de lat hoog te leggen, besluiten te nemen en te scoren, en ik hecht aan ambitie, mensen die hun verantwoordelijkheid nemen en ervoor gaan. In het werk zorg ik voor focus, drive en de slagvaardigheid om prestaties te kunnen leveren, de essentie van leiding is voor mij het voortouw nemen en vastberaden sturen op resultaat, ik hou niet van gezeur, getalm en gemillimeter.’ 

Structureren: Een resultaatgerichte oriëntatie vanuit een interen perspectief. Het volgende leiderschapscredo past hierbij:
‘Ik richt mij op stabiliteit en concrete output, analytisch en objectief,
voor menselijke factoren en dynamieken heb ik niet zoveel oog,
ik houd ervan om zaken te verbeteren, structuur aan te brengen, processen te borgen
en hecht aan een onafhankelijke, logische analyse en duidelijkheid in normen en doelstellingen.
In het werk zorg ik voor systematiek en heb oog voor de details,
de essentie van leiding is het overzien van de juiste stappen om tot gestelde doelen te komen,
ik houd niet van onverwachte en ondoordachte ad-hocacties.’

Onderhouden: Vanuit een relatiegerichte oriëntatie met een intern perspectief. Het leiderschapscredo dat hierbij past klinkt als volgt:
‘Ik richt mij op stabiliteit en menselijke relaties, met geduld en gevoel,
Ik heb niet zoveel met grootspraak en revolutionaire ambities,
ik houd ervan om te zorgen dat de zaken op orde en in goede staat blijven
en hecht aan goede persoonlijke relaties en harmonie, zodat ieder tot zijn recht kan komen.
In het werk zorg ik voor kalmte en begrip, en ik heb oog voor de persoon,
de essentie van leiding is voor mij het begeleiden van mensen in het ontwikkelen van hun vermogens, ik houd niet van harde confrontaties of botte ingrepen.’


   

   ISBN: 978 90 5361 872 2