VOORDELEN LEIDERSCHAP IN EVENWICHT

» Inzichtelijk maken van de meest effectieve stijl van leiderschap

» Snel en effectief veranderingen en nieuwe strategieën implementeren in uw organisatie 

» Inzicht in de problematiek van de situatie

» Direct in contact met de juist professionals die je verder helpen

 

CONTACT GEGEVENS


Ineke Strijp
ineke@strijp.nl  of
info@leiderschapinevenwicht.nl
 

 

Het vitaliteitsmodel Strijp en Peters

Een bedrijf dient op een juiste manier te functioneren en in te spelen op  de vele en snelle veranderingen. De vitaliteit van een bedrijf bepaalt hoe je dit veranderproces kan laten verlopen. Dit kan snel, proactief en energiek gaan, maar ook stabiel, reactief en omzichtig. Ieder bedrijf bevindt zich dus in een andere ontwikkelfase. Het vitaliteitsmodel kent 4 fases:


Fase I : Pioniersfase
Weinig regels of structuren, enorme inzet en betrokkenheid, besluiten worden direct genomen, externe oriëntatie, fel en direct bedrijfsklimaat.

Fase II: Groeifase
Richting kiezen, meerhoofdige leiding, interactieve communicatie en besluitvorming, duidelijke positie eindverantwoordelijke, slim en alert bedrijfsklimaat, scherp en flexibel opstellen.

Fase III: Beheerfase
Continueren van behaalde resultaten, beheersing risico’s, verbetering en controle van de bestaande situatie, klantfocus naar de achtergrond en meer nadruk op procedures, safe en verantwoord bedrijfsklimaat, interactie en besluitvorming verloopt procedureel.

Fase IV: Beschermfase
Vasthouden aan de verworvenheden van het verleden, tegenvallers worden gebagatelliseerd, defensief en politiek bedrijfsklimaat, zoeken naar bescherming, innovaties en nieuwe ideeën zijn cosmetisch van aard.


   

   ISBN: 978 90 5361 872 2

Heeft u interesse in het boek “Leiderschap in Evenwicht “ stuur dan een mail naar info@strijp.nl tijdelijk een beperkte jubileum aanbieding van 18 euro ex. BTW.